Česká asociace cesty čaje Urasenke

Česká aso­ci­ace cesty čaje Ura­senke

Česká asociace cesty čaje Urasenke pořádá pravidelné studijní schůzky zájemců o Cestu čaje, při nichž se studenti pod vedením zkušených učitelů snaží prohloubit své znalosti i dovednosti. Ve spolupráci s Česko-japonskou společností, Velvyslanectvím Japonska v ČR a dalšími českými i japonskými subjekty máme řadu dalších aktivit, mezi něž patří třeba přednášky, veřejné prezentace čajového obřadu atd. K odeslání vaší zprávy či dotazu můžete použít  formulář v sekci „Kontakt“.

 

Momentálně je naše činnost pozastavena, studijní schůzky obnovíme jakmile to bude možné. Budeme se scházet ve čtvrtek 10-14h a v sobotu 10-14h.