Česká asociace cesty čaje Urasenke

akimatsuri
0 comments

Čaj a cuk­roví pro milov­níky japon­ské kul­tury

Naše stu­dijní sku­pina se v neděli 5. října 2014 zúčast­nila japon­ské slav­nosti Aki­mat­suri na Sta­di­onu Mar­kéta v Praze. Návštěv­ní­kům jsme podá­vali čaj a vlast­no­ručně vyrá­běné japon­ské cuk­roví s náde­chem při­chá­ze­jí­cího pod­zimu.
Děku­jeme vám, že jsme se s vámi mohli při této pří­le­ži­tosti potkat.

Leave A Comment