Česká asociace cesty čaje Urasenke

hacugama_2015_2_20150123_1167771220
0 comments

Hacu­gama 2015

Děku­jeme všem návštěv­ní­kům, kteří spolu s námi uví­tali nad­chá­ze­jící nový rok ve zna­mení ovce, při slav­nosti Hacu­gama.

Bylo nám vekým potě­še­ním.

Leave A Comment