Česká asociace cesty čaje Urasenke

Smysl

Nau­čit se lépe vychá­zet s lidmi, nau­čit se dívat na svět kolem ote­vře­nýma očima aČtěte více