Česká asociace cesty čaje Urasenke

Výuka

V Japon­sku je uží­ván výraz mina­rai – čili učení se pozo­ro­vá­ním a i toto jeČtěte více