Česká asociace cesty čaje Urasenke

Česká aso­ci­ace cesty čaje Ura­senke z.s.

Česká asociace cesty čaje Urasenke z.s. pořádá pravidelné studijní schůzky zájemců o Cestu čaje, při nichž studenti pod vedením zkušených učitelů prohlubují své znalosti i dovednosti. Ve spolupráci s Česko-japonskou společností, Velvyslanectvím Japonska v ČR a dalšími českými i japonskými subjekty máme řadu dalších aktivit, mezi něž patří třeba přednášky, veřejné prezentace čajového obřadu atd. K odeslání vaší zprávy či dotazu můžete použít  formulář v sekci „Kontakt“.