Česká asociace cesty čaje Urasenke

Jak probíhá výuka

V Japonsku je užíván výraz minarai – čili učení se pozorováním a i toto je podstatná část učebního procesu. Učitel u každého studenta individuálně rozvíjí jeho schopnosti a znalosti. Opakováním se studenti snaží zvládnout jednotlivé technické úkony a postupně je zdokonalovat. Zároveň se postupně učí novým a novým druhům přípravy.

Běžná výuka probíhá v čajové místnosti, kde je několik různě pokročilých studentů a učitel, který hodinu vede. Studenti se většinou střídají v rolích hostitele a hostů. Někteří z nich mnohdy jen sedí a v roli „diváků“ vše sledují.

Ze začátku se nový student učí základním pravidlům chování v čajové místnosti a roli hosta. Postupně se učí připravovat čajovou místnost pro čajové setkání, připravovat a uklízet potřebné náčiní. Student se učí správné manipulaci s náčiním a prvním základním úkonům, které jsou později součástí přípravy čaje.

Po zvládnutí nejjednoduššího typu přípravy čaje se pak postupně věnuje dalším typům příprav. Výuka probíhá formou sledování práce a chování pokročilejších studentů a zároveň praktikováním toho, co studentovi učitel vysvětlí.

Nejen studium techniky přípravy čaje, ale i historie a filosofie

Součástí studia je nejen studium vlastní techniky přípravy a čajové etiky, ale i studium historie spjaté s tímto tradičním uměním, studium rozsáhlého, komplexního filosofického konceptu Cesty čaje, studium mnoha oblastí, které jsou s přípravou čaje spjaty (keramika, aranžování květin, kaligrafie, příprava cukroví atd.). V neposlední řadě je to pak osvojování si řady důležitých morálních principů a cosi, co snad lze nazvat „kultivací našeho lidství“.

Jak dlouho trvá studium Cesty čaje?

Studium Cesty čaje může představovat skutečně celoživotní cestu a stále se budete mít co učit. Jinak pro Vaši základní představu začátečníkům trvá několik měsíců než zvládnou základní dovednosti hosta a základní pravidla chování v čajové místnosti. Po přibližně půl roce jsou naši studenti schopni sami zvládnout nejjednodušší typ přípravy čaje. Pak se dál učí dalším typům příprav a zdokonalují již nabyté znalosti a schopnosti. Mimo vlastní studium techniky přípravy čaje se student věnuje mnoha dalším oblastem.