Česká asociace cesty čaje Urasenke

rikyuki
0 comments

Návštěva Lon­dýna při pří­le­ži­tosti Riky­uki

Bylo nám potě­še­ním navští­vit v sobotu 28. března 2015 Ura­senke Lon­don Branch při pří­le­ži­tosti Riky­uki, při­po­me­nutí postavy Sen no Rikyua a jeho významu v his­to­rii a vývoji cesty čaje.

Děku­jeme  tímto za vřelé při­ví­tání.

Leave A Comment