Česká asociace cesty čaje Urasenke

Tradice

Tra­dice „Cesty čaje” školy Ura­senke vychází z prin­cipů, které v 16. sto­letí for­mu­lo­val nej­větší zČtěte více